Ana Sayfa

NÛR TALEBESİ BUNA İNANMIŞ OLMALI..


İlhâm, Sünûhat Hak mıdır, Allah insanlarla irtibât kurar mı?

İlhâm, sünuhat-ı kalbiye hak mıdır? Resûl veya Nebi olmayan bir insan da, ilhama mazhar olabilir mi? Allah, dilerse bazı kullarıyla bir şekilde bir irtibat kurar mı?  Ve ilhamın varlığını bildiren hadis ve ayetler var mı?  İlhamı inkar ve reddedenler hata mı ediyor? Bu gibi soruların cevablarının deliller üzerinden adım adım açıklandığı bu çalışmamızdan istifâde edebilirsiniz.. Devâmını Oku…


Makâleyi Okumak için Tıklayınız

‘Ellah mı, Allah mı?’ İle İlgili İ’tirâzlara Cevâblar

“Ellah mı, Allah mı?” adlı çalışmamıza yapılan bâzı i’tirâzlara verdiğimiz cevâblardır. Milletimizin basîretine takdîm ettiğimiz ve izâhlarımızla, delîlllerimizle anlattığımız bu çalışmayı da istifâdenize sunuyoruz. Devâmını Oku..


Ellah mı, Allah mı?

Bir tarafta ‘e’ harfi ile ‘Ellàh’ diye yazanlar ve telaffuz edenler, diğer tarafta ise bugüne kadar hep ‘a’ harfi ile yazılan ve telaffuz edilen ‘Allah’ lafzını kullananlar.  Acaba hangisi daha doğru ve isâbetli.. Geliniz bunu işin ehlinden öğrenelim.. Devâmını Oku…


Neden Allah’a, Tanrı Diye Hitâb Edilmez?


Allah’a tanrı denilebilir mi, denilemez mi? Şu zamanda birçok yazılı, görsel ve işitsel yayınlarda tanrı kelimesinin Allah (c.c.) yerine kullanıldığına şahid oluyoruz. ‘Tengri / Tanrı’ kelimesinden başlayarak yaptığımız tahlillerle birlikte, temâs ettiğimiz pek ehemmiyetli nüanslar ve eski Türklerin Gök Tanrı inancı ve Ebu Hanefi’nin (r.a.) bu konudaki beyânı ve nihâyetinde de ilgili ayetlerin ihtarıyla beraber, bu meselenin izahına dair yaptığımız mücmel bir çalışmadır. Devâmını Oku…

Abdulaziz Bayındır ve Avâneleri: Risâle-i Nûr’u Eleştiren Kâfir mi?


Risâle-i Nûr’u Eleştiren Hâin mi, Kâfir mi, Çarpılır mı? başlıklı bir video’yu, Abdulaziz Bayındır’ın avâneleri yayınlamışlar. Risâlelerde zikredilen ‘ilişenler’ ifâdesini, ‘eleştirenler’ diye dayatmalarına ve zannlar üzerine kurulu senaryolarına âyetler üzerinden verdiğimiz cevâblar ile birlikte, FETÖ ve Bedîüzzaman hezeyanlarını da izâh eden bir reddiyedir. Makâleyi Okumak için Tıklayınız

“Sonra Gelecek O Mübârek Zât”

Bu eser ile esas maksadımız, Risâle-i Nûr içinde zikredilen “sonra gelecek o mübârek zâtı” mevzu-u bahis edilen mektûbların tamamı üzerinden anlamaya çalışmak ve hakkkındaki sâir ihbârâtlar ile bütünlük içinde mâhiyetini göstermeye çalışmaktır.

Şu zaman ve zeminde, “sonra gelecek o mübârek zât” ile ilgili ziyâdesiyle yorumlar, yazılar, isnâdlar, telkinler, fısıldamalar yapılıyor olup, ümmetin nazarını farklı yönlere ve istikâmete ve farklı şahıslara ve cemaatlere çevirmeye çalışanlara ve onlara da bilmeyerek tâbi olan kesretli bir nüfûsa da izâh ve cevâbdır.

Kitabımızın birinci baskısının satışları tükenmiştir. E-Kitap sitelerinde veya daha önce adreslerini yayınladığımız kitap evlerinin stok raflarında bulunabilir. Te’mîn edemeyen kardeşlerimiz olursa, ad-soyad ve açık adres bilgilerini bana göndermeleri hâlinde (ersinmiman@gmail.com eposta adresine), kendime ayırdığım sınırlı sayıdaki stoktan ücretsiz olarak göndereceğim…

Berâ-yı Ma’lûmat…