Videolar

567 total views, 1 views today

NÛR TALEBESİ BUNA İNANMIŞ OLMALI..


İlhâm, Sünûhat Hak mıdır, Allah insanlarla irtibât kurar mı?


Şeâir-i İslâmiye Neden Bu Kadar Önemli..!


Tecvid ve Kıraat Kitabı Tavsiye Ediyorum

Talim, Tecvid ve Kıraat adı altında hazırlanmış ve DVD Görsel Eğitim seti ile birlikte istifadeye sunulmuş güzel bir eseri size tavsiye ediyorum. Kişisel olarak çalışmakla belli bir dereceye kadar getirebileceğini düşündüğüm bu hacimli eserin, herkesin elinin altında olması gerektiği kanaatiyle paylaşıyorum. İstifâdenizin ziyâde olması duâsı ile…

Ellah mı, Allah mı?

Bir tarafta ‘e’ harfi ile ‘Ellàh’ diye yazanlar ve telaffuz edenler, diğer tarafta ise bugüne kadar hep ‘a’ harfi ile yazılan ve telaffuz edilen ‘Allah’ lafzını kullananlar.  Acaba hangisi daha doğru ve isâbetli.. Geliniz bunu işin ehlinden öğrenelim..


Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı (4/4)

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı
رسالة رمضان / The Treatise Ramadan
ترجمة العربية & English Subtitle

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı (3/4)

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı
رسالة رمضان / The Treatise Ramadan
ترجمة العربية & English Subtitle

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı (2/4)

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı
رسالة رمضان / The Treatise Ramadan
ترجمة العربية & English Subtitle

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı (1/4)

Ramazan Risâlesi – Arapça, İngilizce ve Türkçe alt yazılı
رسالة رمضان / The Treatise Ramadan
ترجمة العربية & English Subtitle

Neden Allah’a, Tanrı Diye Hitâb Edilmez?


Allah’a tanrı denilebilir mi, denilemez mi? Şu zamanda birçok yazılı, görsel ve işitsel yayınlarda tanrı kelimesinin Allah (c.c.) yerine kullanıldığına şahid oluyoruz. ‘Tengri / Tanrı’ kelimesinden başlayarak yaptığımız tahlillerle birlikte, temâs ettiğimiz pek ehemmiyetli nüanslar ve eski Türklerin Gök Tanrı inancı ve Ebu Hanefi’nin (r.a.) bu konudaki beyânı ve nihâyetinde de ilgili ayetlerin ihtarıyla beraber, bu meselenin izahına dair yaptığımız mücmel bir çalışmadır.

Abdulaziz Bayındır ve Avâneleri: Risâle-i Nûr’u Eleştiren Kâfir mi?

Risâle-i Nûr’u Eleştiren Hâin mi, Kâfir mi, Çarpılır mı? başlıklı bir video’yu, Abdulaziz Bayındır’ın avâneleri yayınlamışlar. Risâlelerde zikredilen ‘ilişenler’ ifâdesini, ‘eleştirenler’ diye dayatmalarına ve zannlar üzerine kurulu senaryolarına âyetler üzerinden verdiğimiz cevâblar ile birlikte, FETÖ ve Bedîüzzaman hezeyanlarını da izâh eden bir reddiyedir.

Ramazan Kurtoğlu’nun Said Nursi’ye iftirâsına Cevâbdır.


HaberTürk’te, Mehmet Akif Ersoy’un yönettiği “Nedir, Ne Değildir” programında Ramazan Kurtoğlu’nun Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine attığı iftiraya cevabdır.

Türkçe Ezân Mes’elesi ve Soner Yalçın’ın Yanlışları


Ey Bu Vatan Gençleri!..

Kastamonu Lâhikası sh: 56’daki mektûbun kısa bir tahlîli

İzâh ve Şerh Makâlemizin İkinci Bölümüne binâen Hazırlanmıştır.