Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklara Karşı Te’sirli Duâlar

Loading

Cevşen Duâsı:
Peygamber Efendimizin (aleyhissalâtu ve’s-selâm) aslı vahiy olan çok kıymetdâr bir münâcâtıdır. Bu münâcât hakkında Bedîüzzaman Said Nûrsî Hazretleri şunları söyler:

“(…) Kur’ân’ın hakîkî ve tam bir nev’i münâcâtı ve Kur’ân’dan çıkan bir çeşit hulâsâsı olan Cevşenü’l-Kebîr nâmındaki münâcât-ı Peygamberî …. “ (Sözler)

“(…) Binbir esmâ-i İlâhîyeye sarîhan ve işâreten bakan ve bir cihette Kur’ân’dan çıkan bir hârika münâcât olan ve ma’rifetullahta terakkî eden bütün âriflerin münâcâtlarının fevkınde bulunan ve bir gazvede ‘Zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşen’i oku’ diye Cebrâil vahiy getiren Cevşenü’l-Kebîr münâcâtı içinndeki hakîkatlar ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammed’in (aleyhissalâtu ve’s-selâm) risâletine ve hakkâniyetine şehâdet ettiği gibi …” (Şuâlâr)

Cevşenü’l-Kebîr ile, öyle bir ma’rifet-i Rabbâniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsîf ediyor ki; o zamandan beri gelen ehl-i ma’rifet ve ehl-i velâyet, telâhuk-u efkâr ile berâber, ne o mertebe-i ma’rifete ve ne de o derece-i tavsîfe yetişememeleri gösteriyor ki, duâda dahi onun misli yoktur. “ (Asâ-yı Mûsâ)

“(…) meselâ yüz hâsiyeti ve fâidesi bulunan Evrâd-ı Kudsîye-i Şâh-ı Nakşibendî‘yi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebir‘i… “ (Mesnevî-i Nûriye)

“Hazret-I Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve’s-selâm) Cebrâil’in (aleyhi’s-selâm) vahiy ile getirdiği ve ‘zırhı çıkar, bunu oku’ dediği gâyet yüksek ve çok kıymetdâr bir münâcât-ı Peygamberîdir ki: Zeyne’l-Âbidîn’den (radıyallâhu anhu) tevâtürle rivâyet edilmiştir.” (Hizbu Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriyye)


En başa dönmek için Tıklayınız..

Bir cevap yazın