Sitemiz Hakkında :

Dîni, ilmî ve fikrî makâlelerinin yayınlandığı kişisel sayfamızdır. Dîne ve İslâmiyete hizmet niyetiyle açtığımız sitemizde; müdafaa, reddiye, izâh ve ihtiyâca göre güncel mes’eleler hakkında da paylaşımlar yapılmaktadır.