OnSekizinci Lem’â İ’tirâzlarına Reddiye – (Cebrâil ve Sekîne Bahsi)

Bir önceki makâlemizde yazmıştık ki; “Hz. Ali’ye radıyallahu anh, Huzur-u Nebevî’de iken, Cebrâil aleyhisselâm tarafından Sekîne nâmıyla bir sayfa, Hz. Ali’nin radıyallahu anh kucağına bırakılıyor. Ehl-i Sünnet mâbeyninde herhangi bir i’tirâzın vuku’ bulmadığı bu hâdiseye, ehl-i ifrât gürûhu i’tirâz etmekle kalmıyor, bu hâdiseyi kabûl eden ve inananların tamamının küfürde olduğunu da ilân ediyor. Ve Onsekizinci … OnSekizinci Lem’â İ’tirâzlarına Reddiye – (Cebrâil ve Sekîne Bahsi) okumayı sürdür