Etiket: islam

 • Aldananlar ve Hocalık Kisvesi Altında Aldatanlar

  yazar:

  kategori:

  Bu yazıyı yazmama vesîle; tarafıma gönderilen bir dâvet mektûbudur. Ne vakittir bu gibi iddiâlarla ortaya çıkanlar nazarıma dokunuyor idi. Evet, zaman âhirzaman ve sahte hocalar yâhut aldanmış olanlar “biz hakîkiyiz” diye ortaya çıkıyor zirâ, şimdilerde zaman ve zemin de buna pek müsâit gidiyor. Bu asrın imtihânı şedîd ve tahkîk-i îmâna yâhut kuvvetli bir basîrete sâhip…

 • Vazife-i Kudsîye Bizleri Beklerken..

  yazar:

  kategori:

  “Dehşetli düşmanlar karşısında, şiddetli tazyikat altında, müdhiş dalâletler ve savletli bid’âlar içinde, sizler gayet az ve gayet zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğunuz halde, gayet ağır ve gayet büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i îmâniye ve hizmet-i Kur’âniye, sırf bir ihsân-ı İlâhî olarak, Cenâb-ı Hak tarafından omuzlarınıza konulmuştur.” (1) Nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun ki, böylesi…

 • İlim Meclisinde Oturmanın Âdâbı

  yazar:

  kategori:

  Başlarken hitâbât-ı Kur’ân’iye, kapanır açık başlar takke ile…İstiğfar, Besmele ve Salâvat’da beraberinde, bu azîm hayra hissedâr olmak duâsı ile… Vaktâ ki otururken yerimizde, bizden büyük biri içeriye girse,Edeb ve hürmet ile kalkılır, oturtulur kendi yerimize… Ders-i Kur’ân esnâsında, ciddiyet hâkim olmalı,Dikkat ve teyakkuz ile istifâdeye çalışmalı… Ahvâlimiz mühimdir, nazarları meşgûl etmemeli,İstifâdelere perde olmamak için, azamî…