Etiket: Memleket

  • Bedîüzzaman’a vatan hâini diyen ‘hâindir’!

    Bedîüzzaman’a vatan hâini diyen ‘hâindir’!

    yazar:

    kategori:

    Bedîüzzaman Hazretlerinin hakkâniyetini savunmak üzerime borç olması hasebiyle kısadan kaleme alıyorum. Hâinlik isnâd eden hâinlere değil, millete arz ediyorum zirâ efkâr-ı âmmeyi aldatmamak lâzımdır.. Çocukluk yaşlarından itibâren kendisinde görülen fevkalâde şecaat ve İslâmiyete olan bağlılığı ve şarkta bütün İslâm ulemâsını ilzâm edecek bir ilmî vukûfiyeti, Bedîüzzaman Sâid Nûrsî Hazretlerinin nasıl birisi olduğunu daha o yaşlarda…