Etiket: Türkiye

  • ‘Arab ve Türk hakikî iki kardeştir’ Adâvete Dönüşmesin

    yazar:

    kategori:

    “Hilâfet-i Osmâniye ve Türk Ordusunun o milliyete bayraktarlığı îtibâriyle, o İslâmiyet milliyetinin sadefi ve kal’ası hükmünde Arab ve Türk hakikî iki kardeş, o kal’a-i kudsîyenin nöbettarlarıdırlar.” (Hutbe-i Şâmiye) İşte bu hakîkat karşısında, Kudüs süreciyle başlayan ve bilhassa BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan liderlerinden yükselen aleyhimizdeki bâzı seslere karşı (nedenleri konumuz değil), medyamızda umûm kalplerde adâveti…