Etiket: CHP

 • Siyâsî Tercîhimiz Ne Olmalı? Tavsiye Etmek, Hizmete Zarâr Verir mi?

  Siyâsî Tercîhimiz Ne Olmalı? Tavsiye Etmek, Hizmete Zarâr Verir mi?

  yazar:

  kategori:

  Öncelikle şunu izâh edelim ki; “siyâsî tercîh” den kastım, devletin yönetim şekli değil, devleti yönetecek kadronun tarafımızdan seçimi bağlamındadır. Maksâdım, ehemmiyetli olduğunu gördüğüm ve düşündüğüm bâzı husûsları milletimiz ile paylaşmak ve üzerimize düşeni icrâ edebilmektir. Bizden hayırlı bir niyet ve gayret, tevfîk ise ancak Allah’tandır. Memleketimizi yönetmeye tâlip olan siyâsî partilerin giderek iki cenâhta kümeleştiğini…

 • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Mücâhid’ Diyen Nâdanlara!

  yazar:

  kategori:

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Mücâhid” Diyen Nâdanlara! Saadet Partisinden neş’et eden bu yakıştırmanın orjinal kaydını paylaşalım: Bu yakıştırmanın veya yapıştırmanın ardından, Bedîüzzaman Hazretlerinin şu iki ifâdesi hatıra geliyor; Mektûbât adlı eserinde bahsi geçen: “Tarafgirlik eğer hak nâmına olsa, haklılara melce’ olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesâbına olan tarafgirlik, haksızlara melce’dir ki; onlara nokta-i istinâd…