Kategori: Makâle

 • Siyâsî Tercîhimiz Ne Olmalı? Tavsiye Etmek, Hizmete Zarâr Verir mi?

  Siyâsî Tercîhimiz Ne Olmalı? Tavsiye Etmek, Hizmete Zarâr Verir mi?

  yazar:

  kategori:

  Öncelikle şunu izâh edelim ki; “siyâsî tercîh” den kastım, devletin yönetim şekli değil, devleti yönetecek kadronun tarafımızdan seçimi bağlamındadır. Maksâdım, ehemmiyetli olduğunu gördüğüm ve düşündüğüm bâzı husûsları milletimiz ile paylaşmak ve üzerimize düşeni icrâ edebilmektir. Bizden hayırlı bir niyet ve gayret, tevfîk ise ancak Allah’tandır. Memleketimizi yönetmeye tâlip olan siyâsî partilerin giderek iki cenâhta kümeleştiğini…

 • Başımıza Gelen Musîbetler, Her Zamân Günâhlarımız ve Hatâlarımız Sebebiyle midir?

  yazar:

  kategori:

  Suâl: “Yaşadığımız hayatın içinde mutlu olduğumuz zamanların dışında birçok dert, sıkıntı, musibetler ile de iç içe yaşıyoruz. Benim yetiştiğim ailede-çevremde başımıza istemediğimiz bir olay geldiğinde bunun bir hatamız, kulluğumuzda ki eksiklik dolayısıyla bize verildiğini düşünüyorlar. İyi eksiksiz kulluk yaparsak bu sıkıntıların-musibetlerin kişiye isabet etmeyeceğini ama kul’da hiçbir zaman eksiksiz hatasız olmayacağı için musibetsizde olmadığı yönünde bir…

 • ‘Ramazân Orucu Ertelenmeli’ İddiâsına Reddiye

  yazar:

  kategori:

  “Ramazan Orucu Ertelenmeli” iddiâsı sonrasında yapılan tartışmalar ve bu gibi paylaşımlara gelen beğeni sayıları; ortaya atılan bu iddiâlara cevâb yazmaya ve öne sürülen delîlleri düzeltmeye bizi sevk etti. Hâlihazırda bu durumdan şüpheye düşen vatandaşlarımızın da bulunması hasebiyle, bu makâlemiz yazıldı. Cenâb-ı Hakk (cc) istifâdenizi azamî kılsın ve milletimize basîret ihsân etsin. Âmin.. Evvelen : Bu…

 • Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklara Karşı Te’sirli Duâlar

  yazar:

  kategori:

  İÇİNDEKİLER : {Önsöz} Kıymetli Kardeşlerim, Koronavirüs (covid-19) nedeniyle umûmi bir musîbete neredeyse bütün dünyâ dûçâr oldu. Elbette maddî tedbîrlere azamî ehemmiyet vermek ve mutlaka icâbet etmek ile berâber, herşeyin dizginini kudretiyle tutan ve herşeyin üzerinde mutlak tasarruf sâhibi olan Zât-ı zü’l-Celâlî ve’l-İkrâm’ın himâyesine girip, O’ndan; bizi, âilemizi, kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi hıfz etmesini dileyeceğiz. Duâ etmenin…

 • İlhâm, Sünûhat Hak mıdır? Allah, insanlarla irtibât kurar mı? (Muhtasar Nüsha)

  yazar:

  kategori:

  Günümüzde ilhâm’ı, sünûhâtı reddeden, kabûl etmeyen ve Cenâb-ı Hakk’ın (c.c), Peygamberlerinden başka aleyhimüsselâm beşer ile bir konuşması ve irtibâtının olmayacağını iddiâ eden ve ilhâm ile yazılmış eserleri kabûl etmeyenlere ve ilhâmı, vahiy ile bir göstermeye çalışanlara şâhid oluyoruz ve bu minvalde ehl-i sünneti de tenkîd etmelerine mukâbil, işin hakîkatini delîlleriyle izâh edip, isbât edeceğiz. Evvelâ, ilhâm nedir,…