Etiket: Fethullah Gülen

 • Ramazan Kurtoğlu’nun Said Nursi İftirasına Cevabdır.

  yazar:

  kategori:

  Mehmet Akif Ersoy’un programına katılan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Yazar Yusuf Kaplan, Dr. Ramazan Kurtoğlu ve Prof. Dr. İlter Turan arasında konu dinlerarası diyalog meselesine gelince, Ersoy, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in 1998 yılında Papayı ziyaret ettiğini ve daha sonra Zaman gazetesinde bir mektup yayınladığını hatırlattı. Bunun üzerine Ramazan Kurtoğlu, Said Nursi ismini vermeden, “İsim sormayın…

 • Ağabeylerimiz Emânetü’l-Üstâd’dır

  yazar:

  kategori:

  İfâde-i merâm: Bir önceki “Ağabeyler, neden Fethullah Gülen’i farkedemediler?” yazımıza mukâbil gelen belki yüzlerce müsbet geri dönümlere bedel, bâzı i’tirâzların ve menfî söylemlerin ve birtakım serzenişte bulunan kardeşlerimizin de varlığından bendenize gönderdikleri husûsi mektûbları sâyesinde haberdâr oldum. Bu kudsî hizmette “Sizin hayrınız da azim, hatanız da çok azimdir, çok dikkat etmeniz lazım” (1) düstûrunun bizlere bakan cihetiyle bu…

 • Dînimizde Bedduâ ‘nın Ölçüsü

  yazar:

  kategori:

  Dînimizde Bedduâ ‘nın Ölçüsü Beddûa, lânet gibi menfî duâların istimâli ve o istimâlindeki ölçüsüzlük, bâzen bir şahsı değil, bir zümreyi zemm etmesi ve sınırlarının çizilmemesinden dolayı çoklarını içine alması ve haklarında sû-i zann’lara sebep olması, hem beddûanın bâzı ağızlara hiç yakışmıyor olmasıyla birlikte, zihinlerimize ve kalplerimize şu sûalleri getiriyor ki; acaba dinimizde beddûa var mıdır,…

 • Risâle-i Nûr Sâdeleştirilemez!

  yazar:

  kategori:

  RİSALE-İ NÛR’UN SADELEŞTİRİLMESİ MES’ELESİ Sûal : Risale-i Nûr anlaşılmıyor, dili ağır geliyor ve bu yüzden gençler istifade edemiyor diye günümüz Türkçesi ile sadeleştirilmesi lâzım diyenlere karşı cevaben ne diyeceğiz? Üzerinde çok konuşulduğu ve çok şeyler yazıldığı halde, mes’elenin tam anlaşılmadığını ve hâlen bu hususta çok kişilerin zihninde ciddi eksikliklerin bulunduğunu ve izâhata çok ihtiyaç olduğunu anlıyoruz.…