Etiket: sadeleştirme

  • Risâle-i Nûr Sâdeleştirilemez!

    yazar:

    kategori:

    RİSALE-İ NÛR’UN SADELEŞTİRİLMESİ MES’ELESİ Sûal : Risale-i Nûr anlaşılmıyor, dili ağır geliyor ve bu yüzden gençler istifade edemiyor diye günümüz Türkçesi ile sadeleştirilmesi lâzım diyenlere karşı cevaben ne diyeceğiz? Üzerinde çok konuşulduğu ve çok şeyler yazıldığı halde, mes’elenin tam anlaşılmadığını ve hâlen bu hususta çok kişilerin zihninde ciddi eksikliklerin bulunduğunu ve izâhata çok ihtiyaç olduğunu anlıyoruz.…