Etiket: Seyyid

  • Mevlânâ, Bedi’, Seyyid gibi isimler kullanılabilir mi ?

    yazar:

    kategori:

    Mevlânâ, Bedi’, Seyyid gibi isimler kullanılabilir mi ? Cenâb-ı Hakk (c.c.) için kullanılan Mevlâ, Seyyid, Bedî gibi sıfat ve ünvanların bir beşerde istimâli olmaz, kabul edilemez denilerek itiraz ediliyor. Bu hususta söylenen ve yazılanlara ilâveten, deliller zikretmek sûretiyle bir izâh ve cevap olması kastıyla kaleme alındı. Hem kuşkuya düşen zihinlere ve kalplere de bir hüccet…