Etiket: site hakkında

  • Sitemiz Hakkında :

    yazar:

    kategori:

    Dîni, ilmî ve fikrî makâlelerinin yayınlandığı kişisel sayfamızdır. Dîne ve İslâmiyete hizmet niyetiyle açtığımız sitemizde; müdafaa, reddiye, izâh ve ihtiyâca göre güncel mes’eleler hakkında da paylaşımlar yapılmaktadır.