Etiket: siyaset

 • Siyâsî Tercîhimiz Ne Olmalı? Tavsiye Etmek, Hizmete Zarâr Verir mi?

  Siyâsî Tercîhimiz Ne Olmalı? Tavsiye Etmek, Hizmete Zarâr Verir mi?

  yazar:

  kategori:

  Öncelikle şunu izâh edelim ki; “siyâsî tercîh” den kastım, devletin yönetim şekli değil, devleti yönetecek kadronun tarafımızdan seçimi bağlamındadır. Maksâdım, ehemmiyetli olduğunu gördüğüm ve düşündüğüm bâzı husûsları milletimiz ile paylaşmak ve üzerimize düşeni icrâ edebilmektir. Bizden hayırlı bir niyet ve gayret, tevfîk ise ancak Allah’tandır. Memleketimizi yönetmeye tâlip olan siyâsî partilerin giderek iki cenâhta kümeleştiğini…

 • Takdîr ve Tahsîn Siyâset midir?

  yazar:

  kategori:

  Takdîr ve Tahsîn Siyâset midir? Herkesin bir öngörüsü ve nazarı vardır ve bunları dayandırdığı bir ilmî birikimi ve elbette bu birikiminin de bir menşe’i ve mebdei vardır. Burada önemli olan, inşâ ettiği fikirlerini ve görüşlerini temellendirdiği kaynaklarının sağlamlığı, sıhhati, güvenilirliliği ve istikâmetidir. Ve Mü’minler için tek mizân, elbette İslâmdır. Yâni demek istediğim odur ki, herşeyi…