Etiket: talebe

 • İlim Meclisinde Oturmanın Âdâbı

  yazar:

  kategori:

  Başlarken hitâbât-ı Kur’ân’iye, kapanır açık başlar takke ile…İstiğfar, Besmele ve Salâvat’da beraberinde, bu azîm hayra hissedâr olmak duâsı ile… Vaktâ ki otururken yerimizde, bizden büyük biri içeriye girse,Edeb ve hürmet ile kalkılır, oturtulur kendi yerimize… Ders-i Kur’ân esnâsında, ciddiyet hâkim olmalı,Dikkat ve teyakkuz ile istifâdeye çalışmalı… Ahvâlimiz mühimdir, nazarları meşgûl etmemeli,İstifâdelere perde olmamak için, azamî…

 • İlim Meclisine Girmenin Âdâbı

  yazar:

  kategori:

  Eğer girilecek ise bir meclise, abdest almalı öncesinde… Ter kokmamalı, çorapların da temizliğinden emin olunmalı… İlim meclisine yakışır kıyâfetler ile, erler misk ü anber kokmalı… Misk ü anber kokmada aşırı kaçılmamalı, lâkin her gelenin kokusu, seninki ile birleşip yayılmakta olduğu unutulmamalı… İlim meclisine gidecek olan yediğine içtiğine dikkat etmeli… Ne soğan gibi şeyler yemeli, ne…

 • Evlenmek İsteyen Kardeşlerimize Tavsiyeler

  yazar:

  kategori:

  Evlenmek İsteyen Kardeşlerimize Tavsiyeler İfâde-i merâm: Evlenmek isteyen kardeşlerimizin tavsiye istemelerine mukâbil kaleme alınmış idi, hizmet olur düşüncesiyle ihtiyaç hisseden kardeşlerimizin de istifâdesine takdîm edildi. Evlenmeyi düşünen ve teşebbüs edecek olan kardeşlere, evlilik husûsunda nâcizâne tavsiyelerimizdir. Evlilik; mukaddes bir müessese ve ebediyete kadar uzanacak olan bir süreci içine alır bir ihsânât-ı Rabbâniyedir. Dünyaya ve âhirete bakar…