Etiket: beşik kertmesi

  • Büluğ Yaşından Önce Kız Çocukları Evlendirilebilir mi ?

    yazar:

    kategori:

    MUKADDİME Talâk sûresi 4.âyeti delil olarak göstererek, bâzı hocaların da fetvâsıyla bülûğ yaşından evvel küçük kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyenlerin olduğunu, bize hem suâl olarak hem de mâlûmat olarak aktaran bir kardeşimize binâen kaleme alınmıştır ve umumun istifâdesine takdîm edilmiştir. Sûale dâir ihtiyaç duyulan deliller kaydedilmiş ve evlilik müessesinin şartları ve sıhhatine bakar yönleriyle birlikte mütalaa…