Etiket: Coronavirüs

  • Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklara Karşı Te’sirli Duâlar

    yazar:

    kategori:

    İÇİNDEKİLER : {Önsöz} Kıymetli Kardeşlerim, Koronavirüs (covid-19) nedeniyle umûmi bir musîbete neredeyse bütün dünyâ dûçâr oldu. Elbette maddî tedbîrlere azamî ehemmiyet vermek ve mutlaka icâbet etmek ile berâber, herşeyin dizginini kudretiyle tutan ve herşeyin üzerinde mutlak tasarruf sâhibi olan Zât-ı zü’l-Celâlî ve’l-İkrâm’ın himâyesine girip, O’ndan; bizi, âilemizi, kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi hıfz etmesini dileyeceğiz. Duâ etmenin…