Etiket: kafir

  • Ebu Leheb’in kâfir olarak öldüğüne dair bir delil, kanıt gösterin?

    Ebu Leheb’in kâfir olarak öldüğüne dair bir delil, kanıt gösterin?

    yazar:

    kategori:

    Bu suâli birkaç yönüyle tahlîl edelim.. Evvelen, Peygamberimizi (aleyhissalâtu ve’s-Selâm) gören Müslümânlara ne denir? Sahâbe veya Ashâb-ı Kirâm veya Rasûlullah’ın (aleyhissalâtu ve’s-Selâm) Arkadaşları. Onlar öyle meşhûrdur ki, Allah’a yakınlıklarıyla, takvâlarıyla, İslâm dînine olan bağlılıklarıyla, davranışlarıyla, halleriyle, kelâmlarıyla (sözleri, konuşmaları), ibâdetleriyle, sıdklarıyla (her zamân doğru olmalarıyla) ve yalnızca hakîkata ve Hakk’a taraftar olmalarıyla… Nereden mi biliyoruz?…