Etiket: Kız

 • Cilbâb Altına Pantolon Giyilir mi?

  yazar:

  kategori:

  ‘Pantolon mes’elesi ve İhsan Şenocak’ı eleştirenler’ adlı yazımızda temâs ettiğimiz cilbâb altına pantolon giyilmesini bir parça daha izâh edelim. Yazımızda da belirttiğimiz gibi, cilbâbsız pantolon giymek câiz değildir ve bu husûsta umûmi bir ittifak vardır. Bundan murâdımız, bir hanım, erkek görünümüne âit pantolonu, gözükür ve görünür bir tarzda açıktan giyemez demektir. Peki, bu hükme nasıl varılıyor? Peygamberimiz’in (aleyhissalâtu…

 • Büluğ Yaşından Önce Kız Çocukları Evlendirilebilir mi ?

  yazar:

  kategori:

  MUKADDİME Talâk sûresi 4.âyeti delil olarak göstererek, bâzı hocaların da fetvâsıyla bülûğ yaşından evvel küçük kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyenlerin olduğunu, bize hem suâl olarak hem de mâlûmat olarak aktaran bir kardeşimize binâen kaleme alınmıştır ve umumun istifâdesine takdîm edilmiştir. Sûale dâir ihtiyaç duyulan deliller kaydedilmiş ve evlilik müessesinin şartları ve sıhhatine bakar yönleriyle birlikte mütalaa…