Andımız Metni Bir Hata mıydı?

Loading

Hangi yönden ve hangi cihetten bakarsanız bakınız, içinde farklı kültür ve ırkları barındıran ve yeri geldiğinde memleket ve millet için topyekûn mücâdele veren ve bu farklılıklarla zenginleşen ve kuvvetleşen bir memleketin andının; ayrıştırıcı, ötekileştirici, diğer ırkları ve nesebleri görmezden gelici bir uslûb kullanması, -ne geçmişte, ne de şimdi- ideâl bir yönetici bilinciyle ve şuuruyla örtüşmediğini, […]

Sırr-ı İnnâ A’taynâ Risâlesi

Loading

SIRR-I İNNÂ A’TAYNÂ – BİRİNCİ KISIMYirmi Dokuzuncu Mektub’un Sekizinci Kısmı’nın Dördüncü Remz’i (Mahremdir)Ma’lûm büyüğe karşı birden hiddete geldi, def’aten bu yazıldı: Ey mülhidler, münâfıklar ve ahmaklar, cesedimi paramparça etseniz de Hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğim. Mümkün olsa Garb’dan, Şark’a duyuracağım. Hepsine sesleniyorum: Bu Kur’ân Hakktır, bu Furkân Sıdktır (doğrudur, doğruluktur), Allah’ın kelâmı Hakktır, bunda hiçbir şüphe yoktur. […]