Etiket: Özürlü

  • Engelli olanlar doğrudan Cennet’e gidiyor fakat biz gidemiyoruz, bu adâletli mi?

    Engelli olanlar doğrudan Cennet’e gidiyor fakat biz gidemiyoruz, bu adâletli mi?

    yazar:

    kategori:

    Suâlden anladığım kadarı ile, bunun daha çok ‘adâletsizlik’ olduğu düşünülmüş. Bizler Cennet’e girmek için bu kadar gayret gösterirken, mücâdele ederken, engelli olanlar ise doğrudan Cennet’e giriyor tarzında düşünüldüğünü sanıyorum. Bu sorunun cevâbı için birkaç husûsu (konuyu) berâberce düşünelim. Öncelikle, ‘engellilerden’ kasteddiğimiz ‘dînin teklîflerini anlayacak derecede akıl ve zekâsı olmayan’ kimselerdir yâni bunlar bir nev’i bebek veya…