Etiket: reddiye

 • Sitemiz Hakkında :

  yazar:

  kategori:

  Dîni, ilmî ve fikrî makâlelerinin yayınlandığı kişisel sayfamızdır. Dîne ve İslâmiyete hizmet niyetiyle açtığımız sitemizde; müdafaa, reddiye, izâh ve ihtiyâca göre güncel mes’eleler hakkında da paylaşımlar yapılmaktadır.  

 • Risâle-i Nûr Sâdeleştirilemez!

  yazar:

  kategori:

  RİSALE-İ NÛR’UN SADELEŞTİRİLMESİ MES’ELESİ Sûal : Risale-i Nûr anlaşılmıyor, dili ağır geliyor ve bu yüzden gençler istifade edemiyor diye günümüz Türkçesi ile sadeleştirilmesi lâzım diyenlere karşı cevaben ne diyeceğiz? Üzerinde çok konuşulduğu ve çok şeyler yazıldığı halde, mes’elenin tam anlaşılmadığını ve hâlen bu hususta çok kişilerin zihninde ciddi eksikliklerin bulunduğunu ve izâhata çok ihtiyaç olduğunu anlıyoruz.…