Etiket: söz

 • Evlenmek İsteyen Kardeşlerimize Tavsiyeler

  yazar:

  kategori:

  Evlenmek İsteyen Kardeşlerimize Tavsiyeler İfâde-i merâm: Evlenmek isteyen kardeşlerimizin tavsiye istemelerine mukâbil kaleme alınmış idi, hizmet olur düşüncesiyle ihtiyaç hisseden kardeşlerimizin de istifâdesine takdîm edildi. Evlenmeyi düşünen ve teşebbüs edecek olan kardeşlere, evlilik husûsunda nâcizâne tavsiyelerimizdir. Evlilik; mukaddes bir müessese ve ebediyete kadar uzanacak olan bir süreci içine alır bir ihsânât-ı Rabbâniyedir. Dünyaya ve âhirete bakar…

 • Büluğ Yaşından Önce Kız Çocukları Evlendirilebilir mi ?

  yazar:

  kategori:

  MUKADDİME Talâk sûresi 4.âyeti delil olarak göstererek, bâzı hocaların da fetvâsıyla bülûğ yaşından evvel küçük kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyenlerin olduğunu, bize hem suâl olarak hem de mâlûmat olarak aktaran bir kardeşimize binâen kaleme alınmıştır ve umumun istifâdesine takdîm edilmiştir. Sûale dâir ihtiyaç duyulan deliller kaydedilmiş ve evlilik müessesinin şartları ve sıhhatine bakar yönleriyle birlikte mütalaa…