Etiket: tefsir

 • Zâriyat Sûresi, 47.âyette geçen “meâlen: Göğü biz kudretimizle bina ettik ve şüphesiz onu genişletmekteyiz.” bazı müfessirler tarafından yanlış tefsir edilmiştir!

  Zâriyat Sûresi, 47.âyette geçen “meâlen: Göğü biz kudretimizle bina ettik ve şüphesiz onu genişletmekteyiz.” bazı müfessirler tarafından yanlış tefsir edilmiştir!

  yazar:

  kategori:

  Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz ve anlamamız lâzımdır. Tefsîrler, vahiy değildir. Kur’ân’ın metni vahiydir. Vahiy olmayan herşeyde eksiklik, nâkıslık olabilir çünki, insâna bakıyor.  Tefsîrler, Kur’ân’daki âyetleri izâh etmeye çalışan açıklamalardır. Yâni tefsîrleri yazanlar; birer ilim adamıdırlar, âlimdirler ancak Peygamber değillerdir. Hâliyle, Kur’ân’ı okuduklarında, anladıklarını – anlayabildiklerini yazarlar. Ve bunu yazarken, sâir (diğer) ilimlerden faydalanırlar. Çok iyi…

 • “İzâhât, Cemaati Şahsa Bağlar, Kitaba Bağlamaz” deniyor? -4

  yazar:

  kategori:

  SUÂLLERE MUHTASAR CEVÂBLAR : {*} İzâh edenlere nasıl güveneceğiz? Evvelâ, selâhiyet sâhibi olanları kürsüye oturtarak. Fakat bizler de Külliyât’ı çok dikkatli bir sûrette okumalıyız ki; kimin selâhiyet sâhibi olup olmadığını da zamanla anlayabilelim. Hem bir şey daha var ki; yapılan bu nev’deki izâhâtler ahkâm-ı Kur’âniye ye bakmıyor, mesûliyeti mûcib bir durum yok, tefekkür penceresinden açılan…

 • “İzâhât, Cemaati Şahsa Bağlar, Kitaba Bağlamaz” deniyor? -3

  yazar:

  kategori:

  Evet, demiştik ki; bütün bu delîller tahtında, “İzâhât, Cemaati şahsa bağlar” ifâdesinden murâdın ne olduğunu yeniden düşünmek lâzım geliyor. Mâdem selâhiyet sâhibi olanlar yapıyor ve yapabilir, o vakit problem; selâhiyet sâhibi olmayanlarda başlıyor..! Bunu ayrıştırabilmek için selâhiyet sâhibi olanları nasıl anlar ve tanırız buna temâs edeceğiz. SELÂHİYET SÂHİBİ OLMAK VE İZÂHIN KEYFİYYETİ ‘Nur’un Büyük Kumandanı, Zübeyir…

 • “İzâhât, Cemaati Şahsa Bağlar, Kitaba Bağlamaz” deniyor? -2

  yazar:

  kategori:

  Bu husûsta en çok zikredilen ve mânâsı üzerinde ihtilâf edilen, Kastamonu Lâhikası’ndaki mektûbdur. Her zaman dediğimiz üzere, bir mes’eleyi anlayabilmek için bütüne bakmak lâzım geldiğini aksi takdirde bütünü görmeden bir cüz’üne bakarak anlam vermenin bizi çoğu zaman yanlışa sevk edebileceğini unutmayalım. Buna rağmen, mânâlandırmada farklı telakkîler olabilir ve bu da tabii’dir, normaldir. Burada önemli olan;…

 • “İzâhât, Cemaati Şahsa Bağlar, Kitaba Bağlamaz” deniyor? -1

  yazar:

  kategori:

  [*] Bu makâlemiz, ehemmiyetine binâen ayrıntılı olarak yazıldığından inşâallah dört bölüm hâlinde yayınlanacaktır. “İzâhât, Cemaati şahsa bağlar, kitaba bağlamaz. Maksadımız, kitaba bağlamaktır.. Zübeyir Gündüzalp” adıyla yapılan paylaşımlar sosyal medya üzerinde dolaşıyor, dolaştırılıyor. Gördüklerimden hiçbirisinin altında “isim hâricinde’ kaynak yazmadığını ve ayrıca “Zübeyir Gündüzalp’in Not Defterinden” kitapçığında ve “Nefıs Muhasebesi” kitapçığında ve “Bir Dava Adamından Notlar”…