Etiket: Adalet

 • Ay’ın yarılma hadisesini o zaman da yaşayanlar gördü, şahid oldu fakat biz göremedik. Bu bir eşitsizlik değil mi?

  Ay’ın yarılma hadisesini o zaman da yaşayanlar gördü, şahid oldu fakat biz göremedik. Bu bir eşitsizlik değil mi?

  yazar:

  kategori:

  Suâlden şunun kastedildiğini anlıyorum; O zamânda yaşayanlar, ay’ın yarılması (şakk-ı kamer) mu’cizesini gördüler ve bu mu’cizeye tanık oldular, îmân etmede ayrıcalık yaşadılar  fakat sonra gelen insânlar ve bizler bu mu’cizeyi göremediğimiz için böyle bir ayrıcalığa sâhip olamadık. Onlara gösterilen mu’cizeleri bizler de görebilseydik daha adâletli olmaz mıydı? Mümkün mertebe kısa bir şekilde ve Risâle-i Nûr…

 • Engelli olanlar doğrudan Cennet’e gidiyor fakat biz gidemiyoruz, bu adâletli mi?

  Engelli olanlar doğrudan Cennet’e gidiyor fakat biz gidemiyoruz, bu adâletli mi?

  yazar:

  kategori:

  Suâlden anladığım kadarı ile, bunun daha çok ‘adâletsizlik’ olduğu düşünülmüş. Bizler Cennet’e girmek için bu kadar gayret gösterirken, mücâdele ederken, engelli olanlar ise doğrudan Cennet’e giriyor tarzında düşünüldüğünü sanıyorum. Bu sorunun cevâbı için birkaç husûsu (konuyu) berâberce düşünelim. Öncelikle, ‘engellilerden’ kasteddiğimiz ‘dînin teklîflerini anlayacak derecede akıl ve zekâsı olmayan’ kimselerdir yâni bunlar bir nev’i bebek veya…